• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรและสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ป.ตรี) คร้ังที่ 5/2564

ข่าวสมัครงาน - Tue, 01/04/2022 - 09:58

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีรวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและสถานที่การสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว คร้ังที่ 5/2564

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่่ 2/2564

ข่าวสมัครงาน - Wed, 12/29/2021 - 09:50

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ครั้งที่่ 2/2564 คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ข่าวสมัครงาน - Wed, 12/29/2021 - 09:36

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ผลการสอบข้อเขียน.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, December 29, 2021 - 16:30 to Monday, January 10, 2022 - 16:30

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Wed, 12/29/2021 - 04:57

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งช่างเทคนิค

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Thu, 12/23/2021 - 09:22

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ครั้งที่ 7 2564.pdf146.5 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ข่าวสมัครงาน - Wed, 12/22/2021 - 09:21

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon 141003.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, December 22, 2021 - 16:15 to Tuesday, December 28, 2021 - 16:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับบุคลลเพื่อการสรรหาและการเสือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว คร้ังที่ 5/2564

ข่าวสมัครงาน - Mon, 12/20/2021 - 02:44

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง  จำนวน 3 อัตรา

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน คร้ังที่ 4/2564

ข่าวสมัครงาน - Tue, 12/14/2021 - 07:29

           ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สายสนับสนุน ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา  คณะเกษตรศาสตร์

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๑ อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Wed, 12/08/2021 - 07:59

ประกาศรับสมัครตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๑ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon Untitled_20211208_144121.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, December 8, 2021 - 15:00

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ข่าวสมัครงาน - Wed, 12/08/2021 - 07:54

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon 141003.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, December 8, 2021 - 14:45 to Saturday, December 18, 2021 - 14:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ข่าวสมัครงาน - Tue, 12/07/2021 - 07:42

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง คร้ังที่ 4/2564

ข่าวสมัครงาน - Tue, 11/30/2021 - 07:57

                   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้าง สายสนับสนุน ภาคการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง คร้ังที่ 4/2564

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน คร้ังที่ 4/2564

ข่าวสมัครงาน - Tue, 11/30/2021 - 07:39

                        วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรและสถานที่การเลือกสรรและสรรหาบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการสอบข้อเขียน

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรและสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ คร้ังที่ 3/2564

ข่าวสมัครงาน - Fri, 11/19/2021 - 09:16

             วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรและสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล