• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 คณะอนุกรรมการฝ่ายกำกับติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ" นำโดย ผศ.ภาวนา พุ่มไสว แ

กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพฯ อบรมการทำแยมมัลเบอร์รี่ผสมน้ำผึ้ง

ันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมงาน U2T ตำบลทุ่งสง นำทีมโดย ผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา และ นายอรรถพล พรหมทอง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพฯ ให้ประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ในพื้นที่ ม.4 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จ.นครศรีธรรมราช ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก 

กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพฯ อบรมการทำน้ำมัลเบอร์รี่ผสมน้ำผึ้ง

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมงาน U2T ตำบลทุ่งสง นำทีมโดย ผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา และ นายอรรถพล พรหมทอง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพฯ ให้ประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ในพื้นที่ ม.4 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จ.นครศรีธรรมราช ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก 

ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพฯ อบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ผสมน้ำผึ้ง

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมงาน U2T ตำบลทุ่งสง นำทีมโดย ผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา และ นายอรรถพล พรหมทอง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพฯ ให้ประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ในพื้นที่ ม.4 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จ.นครศรีธรรมราช ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายศรีอุบล  ทองประดิษฐ์  ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมการทำเจลแอลกอฮอล

กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นวันที่ 4 เมนูที่อบรม​ คือ​ ครองแครงกรอบและถั่วเคลือบ

U2T หลักช้าง 16 ตุลาคม 2564 ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ นำทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการลงพื้นที่จัดกิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นวันที่ 4 เมนูที่อบรม​ คือ​ ครองแครงกรอบและถั่วเคลือบ และขอขอบคุณวิทยากรที่มากความสามารถท่านเดิ

ฝึกอบรมอาชีพทำขนมเป็นวันที่ 3 เมนูสำหรับฝึกอบรม​ ได้แก่​ ขนมชั้น และข้าวเหนียวแก้ว

15​ ตุลาคม​ 64​ ณ​ ตำบลหลักช้าง ก็ยังมีการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพทำขนมเป็นวันที่ 3 เมนูสำหรับฝึกอบรม​ ได้แก่​ ขนมชั้น และข้าวเหนียวแก้ว ในโอกาสนี้​ ขอบพระคุณวิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านการทำคุกกี้และเค้ก ผศ.ชไมพร เพ็งมาก และผ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ ผศ.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล นายธีระพงค์ หมวดศรี และผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลหลักช้าง อำเภอช้า

โครงการ ร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพฯ ครั้งที่ 2 ให้กับกลุ่มแม่บ้านทำขนมบ้านหนองกุ้ง

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมงาน U2T ตำบลหลักช้าง นำทีมโดย ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ และ นายธีระพงค์ หมวดศรี พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพฯ ครั้งที่ 2 ให้กับกลุ่มแม่บ้านทำข

ลงพื้นที่จัดเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายธีระพงค์ หมวดศรี และผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T ตำบลหลักช้าง อำ

“ราชินีแห่งสายน้ำ – ราชินีแห่งแดนใต้” ขายบนแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์

สื่ออนไลน์สยามท้องถิ่น วันที่ 5 สิงหาคม 2564 มทร.ศรีวิชัย จับมือกลุ่มผู้ปลูกมังคุดนครศรีธรรมราช สร้าง 2 แบรนด์ผลไม้พรีเมี่ยม “ราชินีแห่งสายน้ำ – ราชินีแห่งแดนใต้” ขายบนแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์