• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน Primary GMP ในโครงการยกระดับศั

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ ตำบลเขาโร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อป กลุ่มเครื่องแกงปักษ์ใต้ ใน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มมูลค่าบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น

เรื่องของความภาคภูมิใจในบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย กับภารกิจรับใช้สังคม งานด้านบริการวิชาการ นำโดย ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้าโครงการวิจัย และนักวิจัยในโครงการ “การวิจ

ดำเนินการให้ความรู้กระบวนการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าว

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 ทางสำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ ร่วมกับคณาจารย์ คณะอุตส

ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ทางคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต ปรีชา มุณีศรี ผศ.พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ และผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ในโครงการระบบส่งเสริ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โภชนาการสำหรับผู้สูงวัย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงวัย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ทางคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต ปรีชา มุณีศรี ผศ.พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ อ.สุวิจักข์ ห่านศรีวิจิตร และผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น ร่วมกับนักศึกษาได้จัดอบรมเชิ

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ อาสาสมัครหมู่บ้าน นักเรียน และกลุ่มประชาชนทั่วไป เรื่องการผลิตเจลแอลกอฮอล์

27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.

ดำเนินการลงพื้นที่จัดอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (non degree)

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้างานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ร่วมด

ดำเนินการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร​ เป็นเครื่องดื่มธัญพืช​(น้ำลูกเดือย​ผสมงาดำและข้าวกล้อง)​

คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ นำโดย​อาจารย์​สุวิจักขณ์​ ห่านศรีวิจิตร​ ดำเนินการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร​ เป็นเครื่องดื่มธัญพืช​(น้ำลูกเดือย​ผสมงาดำและข้าวกล้อง)​ ซึ่งมีการบูรณาการ​หลักสูตร​ non degree กับรายวิชา​การแปรรูป​อาหาร