• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

นักวิจัยในโครงการวิจัยย่อย Management to value added of fruits from large scale farms in Nakhon Si Thammarat province

เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2563​ ที่ผ่านมา ผศ.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร นำทีมนักวิจัยในโครงการวิจัยย่อย Management to value added of fruits from large scale farms in Nakhon Si Thammarat province ซึ่งอยู่ในแผนงาน มหาวิทยาลัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ว่าที่ ร้อยตรี ปรีชา มุณีศรี ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น และผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ว่าที่ ร้อยตรี ปรีชา มุณีศรี ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น และผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน ร่วมด้วย คณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิ

บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน

30 ตุลาคม 2563 บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน และการนำเสนอผลงานวิจัย ภายใต้#งานสัปดา

คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ร่วมกับงานบริการนักศึกษา​ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช​ มทร.ศรีวิชัย

14 สิงหาคม​ 63​ คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ร่วมกับงานบริการนักศึกษา​ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช​ มทร.ศรีวิชัย​ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "สร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือข่าย Education pipeline" โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะครูฝ

อบรมรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ดำเนิงานร่วมกับ เกษตรอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณวรุณรัต จรัสแผ้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ประสานงานนำกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการการยก

อบรมรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

16 กรกฎาคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ดำเนินงานร่วมกับเกษตรอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณวรุณรัต จรัสแผ้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ประสานงานนำกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ดำเนินงานร่วมกับ เกษตรอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยคุณวาสนา โกละกะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น โดยจัดอบรมให้ก

ให้คำปรึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาข้าวสังข์หยดกล้องงอกสำหรับใช้เป็นส่วนผสมนมพาสเจอรไรซ์ รสชาติใหม่

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับคลีนิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ให้คำปรึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาข้าวสังข์หยดกล้องงอกสำหรับใช้เป็นส่วนผสมนมพาสเจอรไรซ์ รสชาติใหม่ ที่มีสารช่วยส่งเสริมสุขภาพ ของสห

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เดินทางไปยัง หจก. กรรณิการ์เฮิร์บ ต.

ได้รับเกียรติเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าเรียนรู้เป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลอำเภอทุ่งใหญ่

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.