• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ นำนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ผศ. ว่าที่ ร.ต.

ลงพื้นที่ สวนสละลุงถัน และสวนสละหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร คุณธีระพงค์ หมวดศรี และคุณอุเทน ณ พัทลุง ลงพื้นที่ สวนสละลุงถัน และสวนสละหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางในการแปรรูปสละตามความต้องการของผ

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พุธที่ 8 มกราคม 2563 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดย คณะที่ปรึกษา ผศ.ดร. อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร หัวหน้าทีมที่ปรึกษา พร้อมด้วย ดร.

หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ราย ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารการตลาด ซึ่งสนับสนุนงบประมาณจาก สกสว. ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงสามตำบล เพื่อปะนายก อบต.

ลงพื้นที่กลุ่มเครื่องแกงวิสาหกิจชุมชนบ้านนาแยะใต้ และกลุ่มเครื่องแกงวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ราย ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารการตลาด ซึ่งสนับสนุนงบประมาณจาก สกสว.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เข้าพบผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์

วันที่ 21 กันยายน 2562​ ที่ผ่านมา ผศ.ดร.

เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562​ ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีและคณาจารย์ ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะผู้บริหารสหกรณ์โคนมพัทลุง เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการงานวิจัยร่วมกันในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดย คณะที่ปรึกษา ผศ.ดร.

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านหนองยูง​ อำเภอทุ่งใหญ่​

คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ ร่วมกับคณะเทคโนโลยี​การ​จัดการ​ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย​ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านหนองยูง​ อำเภอทุ่งใหญ่​ จังหวัดนคร​ศรี​ธรรมราช​ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ​การทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า​ เห็ดทอด​ และแหนมเห็ด​ ระหว่างวันที่​ 11-12​ กันยายน​

งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร ร่วมด้วย ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน, ผศ. ดวงเดือน สงฤทธิ์ และผศ.