• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

เข้าพบทีมงานของสหกรณ์โคนมพัทลุงเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล พร้อมด้วยอาจารย์

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จาก พช.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการร่วมพัฒนาผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP

18 พ.ย. 2563 อาจารย์ประจำคณะ​อุตสาหกรรม​เกษตร​ มทร.ศรีวิชัย ราย ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อนได้รับเชิญเป็นวิทยากร จาก พช.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการร่วมพัฒนาผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ของ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน​ ต่อยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์​เชิงพาณิชย์​ในวงกว้างขึ้น

นักวิจัยในโครงการ"การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มเครื่องแกงปักษ์ใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

19 พ.ย.

ร่วมกันลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะตำบลหลักช้าง เพื่อหารือร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล ร่วมกับ ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์ และ อาจารย์บุญธรรม แสงแก้ว จากคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกันลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะตำบลหลักช้าง เพื่อหารือร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมต่าง​ ๆ​ ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณ

งพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจเครื่องแกงบ้านหนองตาม อ.นาบอน จ. นครศรีธรรมราช

11/11/63 นักวิจัยในโครงการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

กิจกรรมซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาบอน ร่วมกับเครือข่าย otop

13/11/63 นักวิจัยในโครงการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

นักวิจัยในโครงการวิจัยย่อย Management to value added of fruits from large scale farms in Nakhon Si Thammarat province

เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2563​ ที่ผ่านมา ผศ.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร นำทีมนักวิจัยในโครงการวิจัยย่อย Management to value added of fruits from large scale farms in Nakhon Si Thammarat province ซึ่งอยู่ในแผนงาน มหาวิทยาลัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ว่าที่ ร้อยตรี ปรีชา มุณีศรี ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น และผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ว่าที่ ร้อยตรี ปรีชา มุณีศรี ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น และผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน ร่วมด้วย คณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิ

บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน

30 ตุลาคม 2563 บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงาน และการนำเสนอผลงานวิจัย ภายใต้#งานสัปดา

คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ร่วมกับงานบริการนักศึกษา​ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช​ มทร.ศรีวิชัย

14 สิงหาคม​ 63​ คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ร่วมกับงานบริการนักศึกษา​ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช​ มทร.ศรีวิชัย​ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "สร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือข่าย Education pipeline" โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะครูฝ