• ภาษาไทย
    • English

คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ ม​ทร.​ศรี​วิชัย​ จัด​ประชุม​คณะกรรมการ​ประ​จำคณะ​อุตสาหกรรม​เกษตร​ ครั้ง​ที่​ 3/2562​

คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ ม​ทร.​ศรี​วิชัย​ จัด​ประชุม​คณะกรรมการ​ประ​จำคณะ​อุตสาหกรรม​เกษตร​ ครั้ง​ที่​ 3/2562​ เพื่อพิจารณาเห็นชอบเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม​อาหาร​และ​บริการ​  ในวันพุธ​ที่​ 29​ พฤษภาคม​ 2562​ ณ​ ห้องประชุม​คณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ห้องประชุม​ 922​ มทร.ศรีวิชัย​ ไสใหญ่