• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

ดำเนินการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร​ เป็นเครื่องดื่มธัญพืช​(น้ำลูกเดือย​ผสมงาดำและข้าวกล้อง)​

คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ นำโดย​อาจารย์​สุวิจักขณ์​ ห่านศรีวิจิตร​ ดำเนินการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร​ เป็นเครื่องดื่มธัญพืช​(น้ำลูกเดือย​ผสมงาดำและข้าวกล้อง)​ ซึ่งมีการบูรณาการ​หลักสูตร​ non degree กับรายวิชา​การแปรรูป​อาหาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉวาง ได้นำสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการอบรมและศึกษาดูงานการเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ

8 ธันวาคม 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉวาง ได้นำสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการอบรมและศึกษาดูงานการเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ" พัฒนาและฟื้นฟูลูกค้ารายคนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563" โดยกิจกรรมในครั

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาถ้ำพรรณรา โดย ผู้จัดการสาขา นางอาศิรา เวสิยานนท์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาถ้ำพรรณรา โดย ผู้จัดการสาขา นางอาศิรา เวสิยานนท์ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมรา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร คือ ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน ร่วมด้วย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จาก พช.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

18 พ.ย. 2563 คณะอาจารย์ มทร.ศรีวิชัย โดยมีอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คือ ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน ร่วมด้วย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จาก พช.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการร่วมพัฒนาผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ของ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

เข้าพบทีมงานของสหกรณ์โคนมพัทลุงเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล พร้อมด้วยอาจารย์

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จาก พช.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการร่วมพัฒนาผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP

18 พ.ย. 2563 อาจารย์ประจำคณะ​อุตสาหกรรม​เกษตร​ มทร.ศรีวิชัย ราย ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อนได้รับเชิญเป็นวิทยากร จาก พช.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการร่วมพัฒนาผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ของ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน​ ต่อยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์​เชิงพาณิชย์​ในวงกว้างขึ้น

นักวิจัยในโครงการ"การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มเครื่องแกงปักษ์ใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

19 พ.ย.

ร่วมกันลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะตำบลหลักช้าง เพื่อหารือร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล ร่วมกับ ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์ และ อาจารย์บุญธรรม แสงแก้ว จากคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกันลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะตำบลหลักช้าง เพื่อหารือร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมต่าง​ ๆ​ ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณ

งพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจเครื่องแกงบ้านหนองตาม อ.นาบอน จ. นครศรีธรรมราช

11/11/63 นักวิจัยในโครงการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

กิจกรรมซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาบอน ร่วมกับเครือข่าย otop

13/11/63 นักวิจัยในโครงการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์