• ภาษาไทย
    • English

ติดต่อคณะ

 

                   

                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่)

                              133  ม.5  ต.ทุ่งใหญ่  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช 80240