• ภาษาไทย
  • English

ธีระวัฒน์ สุขใส's blog

การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

การเตรียมอาหารวุ้นสูตร PDA(Potato Dextrose Agar) สำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อ

ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อบริสุทธิ์นั้นจำเป็นต้องผสมวุ้นลงไปด้วย เพื่อทำหน้าที่พยุงเส้นใยให้เจริญบนผิว และให้ความชื้นระหว่างการเจริญเติบโต สูตรอาหารวุ้นสูตรนี้นิยมใช้กันมากในการเพาะเห็ดทั่วๆไป คือ สูตรพีดีเอ (PDA, Potato Dextrose Agar)เพราะสูตรดังกล่าวเตรียมง่ายและวัสดุที่ใช้สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วๆไป

++ ส่วนผสม ++

- มันฝรั่ง จำนวน 200 - 300 กรัม หรือ 10 ส่วน โดยปริมาตร

คำสำคัญ ป้ายกำกับ : tags: 

เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์

 

การใช้กล้องจุลทรรศน์

 1. การจับกล้องและเคลื่อนย้ายกล้อง ต้องใช้มือหนึ่งจับที่แขนและอีกมือหนึ่งรองที่ฐานของกล้อง
 2. ตั้งลำกล้องให้ตรง
 3. เปิดไฟเพื่อให้แสงเข้าลำกล้องได้เต็มที่
 4. หมุนเลนส์ใกล้วัตถุ ให้เลนส์ที่มีกำลังขยายต่ำสุดอยู่ในตำแหน่งแนวของลำกล้อง
 5. นำสไลด์ที่จะศึกษามาวางบนแท่นวางวัตถุ โดยปรับให้อยู่กลางบริเวณที่แสงผ่าน

 

 

คำสำคัญ ป้ายกำกับ : tags: 

เทคนิคการแยกเชื้อ

การแยกเชื้อบริสุทธิ์

 

การขีดเชื้อในจานเพาะเชื้อ (Streak plate) และการทำให้เชื้อกระจายในจานเพาะเชื้อ (Spread plate)

วิธี Streak-Plate Technique

คำสำคัญ ป้ายกำกับ : tags: 

เทคนิคการย้อมสีแกรมแบคทีเรีย

~~เทคนิคการย้อมสีแกรม
1. หยดสี Crystal violet ลงให้ท่วมรอย smear ทิ้งไว้ 30 วินาที
2. ล้างสีออกด้วยน้ำกลั่นที่ไหลเบาๆ
3. หยดสารละลายไอโอดีนให้ท่วมรอย smear ทิ้งไว้ 30 วินาที
4. ล้างออกด้วยน้ำกลั่นที่ไหลเบาๆ
5. ล้างสีออกด้วย 95% Alcohol ประมาณ 10 ถึง 20 วินาที แล้วล้างออกด้วยน้ำกลั่น
6. ย้อมด้วย Safranin O ทิ้งไว้ 30 วินาที่
7. ล้างออกด้วยน้ำกลั่น
8. วางสไลด์ไว้ให้แห้งสนิทหรือซับด้วยกระดาษทิชชู่
 

คำสำคัญ ป้ายกำกับ : tags: 

เทคนิคการถ่ายเชื้อ

เทคนิคการถ่ายเชื้อจุลินทรีย์บนอาหารเลี้ยงเชื้อ

อุปกรณ์

 1. เชื้อแบคทีเรีย
 2. อาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar ในจานเพาะเชื้อ
 3. อาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar ในจานเพาะเชื้อ
 4. Loop

วิธีการถ่ายเชื้อจุลินทรีย์บนจานเพาะเชื้อ

คำสำคัญ ป้ายกำกับ : tags: