• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย อาจารย์อรอุมา สำลี และอาจารย์เย็นจิตร นาคพุ่ม จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการคำนว

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยทีมคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทีมอาหารทีม 2 มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ ณ กลุ่มหมูฝอยพรรณี กลุ่มผู้ประกอบการสวนสละลุงวัต อำเภออ่าวลึก และกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องแกงร่วมใจ อำเภอ

คณะทีมที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารทีม 2

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 คณะทีมที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารทีม 2 ภายใต้การนำของหัวหน้าทีม ผศ.ดร.

คณะอุตสากรรมเกษตร ร่วมงานฐานะภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย

วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร. อภิญญา วณิชพันธ์  คณบดีคณะอุตสากรรมเกษตร  ผศ.ดร.

คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมแก้ปัญหาราคามังคุดต่ำและมังคุดตกเกรดให้กับเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธและพฤหัสบดีที่ 7-8  สิงหาคม 2562  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร. น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมด้วย ผศ.จรูญ บุญนำ อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร และ ผศ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มรภ.พิบูลสงคราม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย​ ประกอบด้วย ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร์

วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย อาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย อาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มุณีศรี และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ลงพื้นที่อบรมโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3 การผลิตเครื่องปรุงรสมิรินจากน้ำตาลจาก ณ  กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปน้ำตาลจากตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัด

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร และ ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ์ คณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทีมอาหารทีม 2 มทร.ศรีวิชัย

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน เวลา 9:00 -15:00 น คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร และ ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ์ คณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทีมอาหารทีม 2 มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสละลอยแก้วบรรจุขวดแก้วให้แก่ผู้ประกอบการ ณ สวนสละลุงวัต สละลอยแก้ว  ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อศึกษากระบวน

ทีมคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทีมอาหารทีม 2 มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน​ 2562 ที่ผ่านมา​ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยทีมคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทีมอาหารทีม 2 มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ ณ สวนสละลุงวัต สละลอยแก้ว และผู้ประกอบการ​ ณ กลุ่มหมูฝอยพรรณี ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังห