• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 3 อัตรา พื้นที่ทุ่งใหญ่

ข่าวสมัครงาน - Fri, 09/15/2023 - 08:02

ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 3 อัตรา  พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดราคาข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ 9/2566

ข่าวสมัครงาน - Thu, 09/14/2023 - 10:24

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เปิดรับสมัครตำแหน่ง : พนักงานประมงพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Thu, 09/14/2023 - 09:42

 

ประกาศ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เปิดรับสมัครตำแหน่ง : พนักงานประมงพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา

 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon จ้างเหมา-14-9-66.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, September 14, 2023 - 09:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Wed, 09/13/2023 - 11:06

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรหาบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งวิชาการ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ 8/2566

ข่าวสมัครงาน - Tue, 09/12/2023 - 07:18

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ได้ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งวิชาการ)  โดยวิธีการคัดเลือก  ครั้งที่ 8  ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาโท) จำนวน 4 อัตรา  และ ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาตรี 6 ปี) จำนวน 5 อัตรา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำแฟลต สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Tue, 09/12/2023 - 06:49

วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำแฟลต สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับจ้างเหมาประจำ-แฟลต.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, September 12, 2023 - 06:45 to Wednesday, September 20, 2023 - 06:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีคัดเลือก คร้ังที่ 9

ข่าวสมัครงาน - Fri, 09/08/2023 - 13:02

                              ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาโท) จำนวน 4 อัตรา 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

ข่าวสมัครงาน - Fri, 09/08/2023 - 07:18

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ 

read more

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 3 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Fri, 09/08/2023 - 06:26

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 3 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีการคัดเลือก คร้ังที่ 8/2566

ข่าวสมัครงาน - Wed, 09/06/2023 - 09:39

                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศ​รายชื่อ​ผู้​มี​สิทธิ​เข้า​รับ​การ​สรรหา​และ​การ​เลือกสรร​เป็น​ลูก​จ้าง​ชั่วคราว​ครั้ง​ที่​9/2566

ข่าวสมัครงาน - Mon, 09/04/2023 - 09:51

 ประกาศ​รายชื่อ​ผู้​มี​สิทธิ​เข้า​รับ​การ​สรรหา​และ​การ​เลือกสรร​เป็น​ลูก​จ้าง​ชั่วคราว​ครั้ง​ที่​9/2566​ คลิก

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด คณะสัตวแพทศาสตร์ (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 8/2566

ข่าวสมัครงาน - Thu, 08/24/2023 - 03:18

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาโท) จำนวน 4 อัตรา  และตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาตรี 6 ปี) จำนวน 5 อัตรา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล