• ภาษาไทย
    • English

พิธีเปิดร้านกาแฟ Café de Sichon by ฅนทำกาแฟสิชล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ราย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร เข้าร่วมพิธีเปิดร้านกาแฟ Café de Sichon by ฅนทำกาแฟสิชล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานวิจัย “การพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟเขาหัวช้างสี่ขีดสู่ตลาดกาแฟคุณภาพ” (Development and Upgrading of Khao Hua Chang - Si Khid coffee bean production process to the quality coffee market) แผนงาน : กระบวนการสร้างมาตรฐานเมล็ดกาแฟชุมชนสู่คุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนหัวช้างสี่ขีด แผนงาน : การยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปเมล็ดกาแฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกาแฟขุมชนสู่มาตรฐาน และการบริหารตลาด และแผนงาน : แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นของกาแฟหัวช้างสี่ขีด โดยงานวิจัยดังกล่าวมีอาจารย์สุดดนัย เครือหลี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เป็นหัวหน้าโครงการ
ในโอกาสนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายกิตติ์ณพงศ์ วงศ์เลี้ยง เกษตรอำเภอสิชล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล สมาชิกวุฒิสภา นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ กรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และเกษตรกร เข้าร่วมงานดังกล่าว
Credit ภาพ By สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล