• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร