• ภาษาไทย
    • English

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จาก พช.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการร่วมพัฒนาผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP

18 พ.ย. 2563 อาจารย์ประจำคณะ​อุตสาหกรรม​เกษตร​ มทร.ศรีวิชัย ราย ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อนได้รับเชิญเป็นวิทยากร จาก พช.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการร่วมพัฒนาผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ของ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน​ ต่อยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์​เชิงพาณิชย์​ในวงกว้างขึ้น