• ภาษาไทย
    • English

ด้านการเรียนการสอน

การเรียนปฏิบัติการในรายวิชา หลักการประกอบอาหาร

นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ เรียนปฏิบัติการในรายวิชา หลักการประกอบอาหาร โดยมี ดร.สุธาสินี ทองนอก เป็นอาจารย์ผู้สอนและรายวิชา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากแมลง โดยมี ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น เป็นอาจา

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ ในรายวิชา อาหารนานาชาติ

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ ในรายวิชา อาหารนานาชาติ สอนโดย ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล เป็นอีก 1 รายวิชา ที่ศึกษาบทบาทการทำอาหาร โดยมีการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฏี และฝึกปฏิบัติ สำหรับโพสต์นี้ คณะอุตสาหก

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารในรายวิชา จุลชีววิทยาอาหาร

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารในรายวิชา

ขอแสงความยินดีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2564-2565

ขอแสงความยินดีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2564-2565

การทำปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพผลผลิตเกษตร ข้าวกล้องพื้นเมืองภาคใต้ ส้มโอ เงาะและลองกอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 และ 11 กันยายน 2566 ทีมบุคลากร

การแก้ปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ โดยการจับผลไม้มาแต่งตัวใหม่ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ช่วงนี้...ฤดูกาลผลไม้ แต่ละบ้านมีผลไม้ออกลูกออกผลดกเป็นพิเศษ พอผลผลิตออกมาเยอะ ราคาก็ตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด แต่คณะ อก.

การเรียนการสอนด้านการแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมสำหรับการศึกษาเรียนรู้

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย มีการเรียนการสอนด้านการแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมสำหรับการศึกษาเรียนรู้ สำหรับ#นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ได้มีการเรียนการสอนในราย

การเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอีก 1 อำเภอที่มีทรัพยากรทางการเกษตรที่หลากหลาย เงาะ ก็ถือเป็นผลไม้ที่ให้ผลผลิตตามฤดูกาล

เยี่ยมชมสถานประกอบการ ณ ร้าน Kuanito จ.ตรัง ทำให้เห็นบรรยากาศและการตกแต่งร้านเป็นรังผึ้งแทบทุกส่วนของ Kuanito Village

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธุ์ 2566 คณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีฯ นำโดย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล ผศ.ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ์ และ ดร.สุธาสินี ทองนอก อาจารย์ประจำหลักสูตรการจั

โต๊ะอาหารของชาวเราคณะอุตสาหกรรมเกษตรเปรียบเหมือนรันเวย์กับรายวิชาแฟชั่นอาหาร

โต๊ะอาหารของชาวเราคณะอุตสาหกรรมเกษตรเปรียบเหมือนรันเวย์กับรายวิชาแฟชั่นอาหาร   ช็อคโกแลตลาวาและวัฟเฟิลมาอย่างหวาน เก๋ๆ เพิ่มอรรถรสในการทานไปจิบน้ำชาไปยามว่าง  ฝีมือนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ