• ภาษาไทย
    • English

ด้านการบริหารองค์กร

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 23 พฤศิกายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2566

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง นายภชภณ ชนะปราชญ์ และนายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ 

โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

จัดโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ทางห้องปฏิบัติการด้านสัตวแพทย์ เกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ทางห้องปฏิบัติการด้านสัตวแพทย์ เกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร สำหรับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพและแนะแนวการศึกษาต่อโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรกล่าวเปิดกิจกรรม และให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจำนวน 38 ค

ส่งมอบงาน สานต่อปณิธานของทีมบริหารคณะฯ ชุดเดิม ซึ่งหมดวาระการดำรงตำแหน่ง และต้อนรับทีมบริหารคณะฯ ชุดใหม่

29 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมบุคลากร เพื่อส่งมอบงาน สานต่อปณิธานของทีมบริหารคณะฯ ชุดเดิม ซึ่งหมดวาระการดำรงตำแหน่ง และต้อนรับทีมบริหารคณะฯ ชุดใหม่ นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต.

เดินทางเข้าแนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา​ ผศ.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร พร้อมด้วย รศ.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา, ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ และ อาจารย์จิระนาถ รุ่งช่วง เดินทางเข้าแนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรให

เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร ในโอกาสที่ได้รับ "รางวัลเพชรศรีวิชัย"

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร ในโอกาสที่ได้รับ "รางวัลเพชรศรีวิชัย" ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น

เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566​ ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย​ อ.สุ​วิจักขณ์​ ห่าน​ศรี​วิจิตร​ ผศ.ผกามาส​ ปุรินทราภิบาล​ และ​ อ.ศรี​อุบล​ ทอง​ประดิษฐ์​ เดินทางเข้า

พิธีเปิด "โครงการสร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือข่าย (พื้นที่ทุ่งใหญ่)

ประมวลภาพ: พิธีเปิด "โครงการสร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือข่าย (พื้นที่ทุ่งใหญ่): กิจกรรม RUTS Thungyai Open House" วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่

การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์ขนมตูเล่ (คุกกี้ฝรั่งเศส) ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (SCG)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล ผศ.ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ์ ดร.สุธาสินี ทองนอก อาจารย์ประจำ