• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาขนมดอกจอก

เมื่อวันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นำโดย ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วยนายอรรถพล พรหมทอง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และนางสาวเดือนพตรา จันทร์สุด เจ้าหน้าที่

บริการวิชาการแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์คลองเส


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป

26 ก.พ. 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ชาติ (วว.)  นำโดย  ดร.ธเนตร เตชะเสน ผอ.สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ดร.พิมพ์พันธ์ ศรีพิพิธ นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส และ ผจก.ธนาคารออมสิน (สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาสินค้าโอทอป ตามนโยบาลรัฐบาล) ได้ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยคณบดี ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี.

จัดบูทประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีปากพนัง

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพาพันธ์ 2561 โรงเรียนสตรีปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  ได้จัดกิจกรรมวิชาการ ส.ป.น. ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยได้จัดบูธประชาสัมพันธ์คณะฯ สาธิตวิธีการทำข้าวยำศรีวิชัยจากนักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ผกามาส ปุรินทราภิบาล และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะฯ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอนาบอน เข้าพบคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร


    เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 11:00 น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพาะเห็ด เครื่องแกง และเลี้ยงจิ้งหรีด อำเภอนาบอน นครศรีธรรมราช จำนวน 3 ท่าน มาเข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณาอาจารย์ เพื่อมอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 2561 พร้อมกันนี้ทางกลุ่มได้นำผลิตภัณฑ์ทองม้วนจิ้งหรีดที่ได้รับคำแนะนำจากคณะฯมาด้วยเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติม

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์น้ำตาลโซม

    
    วันที่ 23 มกราคม 2561 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์น้ำตาลโซม ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูปน้ำหวานต้นจาก สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนได้

โครงการนิทรรศการวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร (มทร.ศรีวิชัยแฟร์ 2018)

   

นักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่เตรียมดำเนินโครงการงบพัฒนาจังหวัดตรัง

   เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ผศ. จรีพร เชื้อเจ็ดตน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ. ดร. สุภาษิต ชูกลิ่น รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนได้ลงพื้นที่ อ.

หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอนาบอน กลุ่มเพาะเห็ด เครื่องแกง และเลี้ยงจิ้งหรีด จำนวนสามท่าน มาเข้าพบคณบดีคณะอุตสากรรมเกษตร

21 ธันวาคม 2560 เวลา 11:00 น หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอนาบอน กลุ่มเพาะเห็ด เครื่องแกง และเลี้ยงจิ้งหรีด จำนวนสามท่าน มาเข้าพบคณบดีคณะอุตสากรรมเกษตร และทีมอาจารย์ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561 พร้อมกันนี้ได้ทองม้วนจิ้งหรีด ที่ได้รับคำแนะนำวิธีการทำจากคณะอุตสากรรมเกษตรมาด้วย

ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความต้องการและความคิดเห็นและของชุมชนเป้าหมายในการช่วยผลักดันให้โรงเรือนแปรรูปแป้งสาคูและผลิตภัณฑ์แป้งสาคู

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13:00 น.