• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมแก้ปัญหาราคามังคุดต่ำและมังคุดตกเกรดให้กับเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธและพฤหัสบดีที่ 7-8  สิงหาคม 2562  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร. น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมด้วย ผศ.จรูญ บุญนำ อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร และ ผศ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มรภ.พิบูลสงคราม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย​ ประกอบด้วย ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร์

วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย อาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย อาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มุณีศรี และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ลงพื้นที่อบรมโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3 การผลิตเครื่องปรุงรสมิรินจากน้ำตาลจาก ณ  กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปน้ำตาลจากตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัด

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร และ ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ์ คณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทีมอาหารทีม 2 มทร.ศรีวิชัย

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน เวลา 9:00 -15:00 น คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร และ ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ์ คณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทีมอาหารทีม 2 มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสละลอยแก้วบรรจุขวดแก้วให้แก่ผู้ประกอบการ ณ สวนสละลุงวัต สละลอยแก้ว  ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อศึกษากระบวน

ทีมคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทีมอาหารทีม 2 มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน​ 2562 ที่ผ่านมา​ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยทีมคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทีมอาหารทีม 2 มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ ณ สวนสละลุงวัต สละลอยแก้ว และผู้ประกอบการ​ ณ กลุ่มหมูฝอยพรรณี ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังห

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้าโครงการ ร่วมกับบุคลากรของคณะฯ

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้าโครงการ ร่วมกับบุคลากรของคณะฯ ลงพื้นที่อบรมโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเครื่องดื่ม “เวนิกาไซเดอร์

ผศ.ชไมพร เพ็งมาก​ หัวหน้างานบริการวิชาการ​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่​ 30 พฤษภาคม​ 2562​ ผศ.ชไมพร เพ็งมาก​ หัวหน้างานบริการวิชาการ​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้การทำอาหารความหวาน​ ประกอบด้วย​ข้าวยำเครื่องคลุก ขนมกล้วย ขนมเผือก ขนมฝักทอง​ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประชารัฐบำรุง2​ อำเภอป่าพะยอม​

บุคลากรงานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมโครงการการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย โดย ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ลงพื้นที่อบรมโครงการการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร(GHP) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กะปิ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย พบผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย พบผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช​ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เพื่อเยี่ยมชมสถานที่การผลิตเครื่องแกง สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์กลุ่มในโครงการ RUTS คิดบวกดี ทุ่งสง: วัฒนธรรมชานชาลาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน