• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยทีมคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยทีมคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชน ณ กลุ่มเครื่องแกงร่วมใจ ชุมชนบ้านน้ำรอบ ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เพื่อดูกระบวนการผลิตเครื่องแกงและให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อหมายเลขสารบบอาหาร (อย)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม​Google​ application การสร้างปฏิทินการปฏิบัติงานผ่าน​ Google​ calendar. และการใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย​ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานในองค์กร

วันอังคารที่​ 9​ เมษายน​ 2562​ เวลา​ 14.00​-15.30​ น.​บุคลากรสายสนับสนุน​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม​Google​ application การสร้างปฏิทินการปฏิบัติงานผ่าน​ Google​ calendar. และการใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย​ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานในองค์กร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ศึกษาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ณ กลุ่มแปรรูปจันทน์เทศ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ศึกษาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ณ กลุ่มแปรรูปจันทน์เทศ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดนางฟ้า

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดนางฟ้า ภายใต้โครงการ มทร.ศรีวิชัย รับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2562 ณ กลุ่มเพาะเห็ด ม.8 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (yong smart farmer) เขตภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด จำนวน 40 คน ได้จัดสัญจรและประสงค์ขอเข้าศึกษาเรียนรู้ ขบวนการผลิตผลไม้แปรรูป

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น.

กลุ่มสตรีตำบลถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ เข้าพบ ผศ. ว่าที่ ร.ต. ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อมอบกระเช้าและการ์ดคำอวยพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 61 กลุ่มสตรีตำบลถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ เข้าพบ ผศ. ว่าที่ ร.ต.  ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อมอบกระเช้าและการ์ดคำอวยพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562

โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยืน กิจกรรมที่ 9 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำตาลจาก ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น อาจารย์ประจำสาขาว

อบรมให้ความแก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งสง

เมื่อวันที่พุธที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งสง ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งประกอบด้วย     ผศ.ชไมพร เพ็งมาก ให้ความรู้เกี่ยวการแปรรูปข้าวเกรียบจากผลผลิตทางเกษตร ผศ.ดร.

อบรมแนวทางการพัฒนาและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการขอ Primary GMP

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ให้ความรู้ภายใต้โครงการการอบรมแนวทางการพัฒนาและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการขอ primary GMP ของชุมชนกะปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 แก่สมาชิกกลุ่มชุมชนบ้านกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ นายศุภชัย เทพรักษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง และ อาจารย์สุวิจั